Denne hjemmeside anvender cookies. Når du bevæger dig videre på decra-tagekspert.dk, accepterer du vores brug af cookies. Læs om vores brug af cookies her.
Decra_Icopal_N__V5G9661

Før køb af nyt tag

For de fleste husejere tager beslutningen om et nyt tag lang tid. Og der er unægtelig også mange ting, man skal være opmærksom på. Her vil vi prøve at beskrive, hvad man skal tænke på, før man køber et nyt tag.

Hvad er der af love og regler?

I bygningsreglementet er der en del overordnede krav til tagets materialer og konstruktioner. Taget skal bl.a. være sikret mod fugtskader, være korrekt ventileret og tilstrækkeligt isoleret.

Når du udskifter tagbelægningen, skal du som udgangspunkt leve op til de samme isoleringskrav til loft eller tagkonstruktion som ved nybyggeri. Det vil i langt de fleste tilfælde betyde, at isoleringen skal øges væsentligt i forhold til den eksisterende.

Isoleringskravet skal dog kun opfyldes i den udstrækning, det kan betale sig ud fra fastlagte beregninger om rentabilitet. Hvis det således kræver meget omfattende ændringer af tagkonstruktionen at få plads til det tykkere lag isolering, er det ikke sikkert, at det kan betale sig, og så må du isolere så meget, som det med rimelighed kan lade sig gøre. Ligeledes kan der være byggetekniske forhold, der gør det svært eller umuligt at opfylde kravene.

Normalt er tilladelse ikke nødvendig

Normalt skal du ikke søge kommunen om tilladelse til at skifte dit tag ud, men der kan dog være regler i en lokalplan for boligområdet eller servitutter på din grund, som stiller krav til tagbelægningens type og tagets udformning. Er huset fredet eller bevaringsværdigt, gælder også særlige krav. Det er under alle omstændigheder en god idé at få en snak med kommunens tekniske forvaltning, inden du går i gang med et større tagprojekt.

Tinglysningskontor

Bygningsregulerende bestemmelser kan ses i tingbogen, og Teknisk Forvaltning vil ofte informere om dette i forbindelse med en ansøgning. Men du kan ikke regne med det. Det er dit ansvar, at bestemmelserne overholdes, og du eller din arkitekt/ingeniør bør derfor undersøge, om arbejdet lever op til de krav, der er nævnt i tingbogen.

Grundejerforening og ejerlav

Du bør også undersøge, om der er bestemmelser og krav i din grundejerforening eller dit ejerlav. 
Hvis man foretager en større ombygning, skal huset som tidligere nævnt efterisoleres til standard som ved nybyggeri. Der er en række komplicerede regler, som danner grundlag for disse beregninger. Det er imidlertid altid en god ide at efterisolere sit hus til almindelig standard samtidig med en tagrenovering. Det giver god energibesparelse, og husets salgsværdi stiger.
Du kan læse mere om efterisolering hos Bolius samt leverandørerne af isoleringsmateriale.

Ventilation og dampspærre

Regler i BR15 stiller krav om en lufttæt dampspærre. Det er der rigtig god grund til. En tæt dampspærre sikrer optimal energibesparelse og en fugtsikker tagkonstruktion. I mange ældre huse er dampspærren ikke tilstrækkelig tæt. I forbindelse med en tagrenovering bør man også vurdere, om det vil være en ide at forberede til bedre ventilation af indeklimaet og evt. genvinding af ventilationsluften. Den professionelle tagekspert vil kunne undersøge, om dampspærren er intakt.

Den bærende konstruktion

Man bør altid være opmærksom på den bærende konstruktion. Kan tagkonstruktionen bære det tag, som man har tænkt sig. Mange parcelhuse har tagkonstruktioner, som er dimensioneret til et let tag. I de tilfælde skal man ikke lægge tungt tag på, da det kan få fatale konsekvenser. Det er derfor en god ide at finde de oprindelige bygningstegninger frem, inden man taler med den professionelle tagekspert. En tagekspert kan hurtigt se, om den bærende konstruktion er i orden.

Få et tagtjek af en Decra Tagekspert

Når du overvejer at få nyt tag, er det en god ide at få besøg af en professionel tagmand, som kender alle regler, og som let kan vurdere dit nuværende tags tilstand. Din lokale Decra Tagekspert vil altid stå klar med gode råd og vejledning og kommer gerne ud og laver et gratis tagtjek.